Servicii | Servicii de Protectia Muncii
Protectia Muncii , Prevenirea si Stingerea incendiilor

Servicii

SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA- PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA

* Elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca, posturilor de lucru;

* Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratoriilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

* Elaborarea tematicii pentru toate fazele de de instruire , stabilire periodicitatii acestora pentru fiecare loc de munca, asigararea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea informatiilor primite de catre lucratori;

* Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii sau unitatii;

* Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar;

* Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

* Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice sa fie efectuate de persoane competente, comf .H.G. nr.1048/2006;

* Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca, in conformitate cu prevederile art.12 alin (1) lit (d) din LEGEA319/2006;

* Efecuarea instructajului pe linie de P.S.I si S.U ;

* Cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca;

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE SI SANTATE IN MUNCA


* Evaluarea riscurilor si prevenirea lor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;